Scenariusze bazowe "Klimat to temat!" IV edycja

Zapraszamy do korzystania ze scenariuszy wprowadzających w temat zmiany klimatu. Proponujemy odrębne scenariusze dla szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych. Nauczycielów i nauczycielki klas VII-VIII zachęcamy do zapoznania się również ze scenariuszem dla szkół ponadpostawowych - być może będzie to scenariusz bardziej interesujących dla uczniów i uczennic.

Scenariusz bazowy dla szkół podstawowych:

 

 

Scenariusz bazowy dla szkół ponadpodstawowych: