Scenariusze bazowe zajęć o klimacie

Zapraszamy do wykorzystania na zajęciach dwóch scenariuszy bazowych. Pierwszy przeznaczony jest dla szkoly podstawowej:

drugi zaś dla szkół ponadpodstawowych.