Scenariusze przedmiotowe o klimacie

Poniżej znajdziecie wiele scenariuszy zajeć, które możecie wykorzystać na rożnych przedmiotach i etapach edukacji.

Tytuł Scenariusza

Przedmiot

Poziom edukacyjny

Czy mój ślad węglowy wygląda jak ślad Godzilli?

Biologia

 

Szkoła Podstawowa

Granice możliwości roślin-życie w cieniu człowieka.

Szkoła Podstawowa

Zmiana klimatu - Jakie niesie konsekwencje i jak można jej przeciwdziałać.

Szkoła Podstawowa

Granice możliwości roślin-życie w cieniu człowieka.

Szkoła Podstawowa

Ekologiczny, ekonomiczny, wydajny

Szkoła Podstawowa

Gaz ziemny

Szkoła Podstawowa

Dużo, więcej... ile?

Szkoła Podstawowa

Globalna zmiana klimatu i jej następstwa.

Szkoła Podstawowa

Na tropie fitoplanktonu - ćwiczenie.

Szkoła Podstawowa

Paliwa z roślin.

Szkoła Podstawowa

Drzewo klimatyczne.

Szkoła Podstawowa

Niska emisja - globalny problem.

Szkoła Ponadpodstawowa

Granice możliwości roślin-życie w cieniu człowieka.

Szkoła Podstawowa

Klimatyczne domino.

Szkoła Podstawowa

Zmiany klimatu a migracje ludzi.

Szkoła Ponadpodstawowa

Czy mój ślad węglowy wygląda jak ślad Godzilli?

Chemia

 

Szkoła Podstawowa

Paliwa przyszłości

Szkoła Podstawowa

Energia dla klimatu - Po co szukać nowych sposobów wytwarzania energii?

Szkoła Ponadpodstawowa

Ekologiczny, ekonomiczny, wydajny

Szkoła Podstawowa

Gaz ziemny

Szkoła Podstawowa

Klimatyczne domino.

Szkoła Podstawowa

Ekologiczny, ekonomiczny, wydajny

Fizyka

 

Szkoła Podstawowa

Gaz ziemny

Szkoła Podstawowa

Planeta ciepło-zimno.

Szkoła Podstawowa

Zmiany klimatu - o co chodzi?

Ponadpodstawowa

Klimatyczne domino.

Szkoła Podstawowa

Czy mój ślad węglowy wygląda jak ślad Godzilli?

Geografia

 

Szkoła Podstawowa

Gra z klimatem.

Szkoła Podstawowa

Usługi ekosystemu, granice wytrzymałości planety

Szkoła Podstawowa, Szkoła Ponadpodstawowa

Zmiany klimatu a migracje ludzi.

Szkoła Ponadpodstawowa

Wpływ zmiany klimatu na występowanie zjawisk ekstremalnych w Ameryce Północnej  Szkoła Podstawowa

Czy odczuwasz skutki rewolucji przemysłowej?

Historia

Szkoła Podstawowa

Czy mój ślad węglowy wygląda jak ślad Godzilli?

Matematyka

Szkoła Podstawowa

Znikające wyspy. Obliczanie proporcji i rozwiązywanie zadań tekstowych.

Szkoła podstawowa
Theewaterskloof - znikające jezioro Szkoła Podstawowa
Znikające wyspy Szkoła Podstawowa
Jak wyglądałby świat, gdyby Amazonia zniknęła z mapy? Szkoła Podstawowa

Granice możliwości roślin-życie w cieniu człowieka.

Przyroda

 

Szkoła Podstawowa

Ekologiczny, ekonomiczny, wydajny

Szkoła Podstawowa

Klimatyczne domino.

Wiedza o społeczeństwie

 

Szkoła Podstawowa

Czy mój ślad węglowy wygląda jak ślad Godzilli?

Szkoła Podstawowa

Gra z klimatem.

Szkoła Podstawowa

Gaz ziemny

Szkoła Podstawowa

Ekologiczny, ekonomiczny, wydajny

Szkoła Podstawowa

Sam wprowadzaj zmiany, na których Ci zależy

Szkoła Podstawowa

Ekologia głęboka jako globalna idea walki z dewastacją planety Etyka Szkoła Podstawowa
„A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” Religia Szkoła Podstawowa
Nasze miejsce na Ziemi Szkoła Podstawowa
„Przez miliony lat to natura kształtowała klimat Ziemi. Jednak później coś się zmieniło…”. Tworzymy opowiadanie Język polski Szkoła Podstawowa