o Programie

Chcesz być w temacie? Klimat to temat! Perspektywa Kobiet

enlightenedSzukasz rzetelnych informacji dotyczących zmiany klimatu? 

enlightenedZależy Ci na angażowaniu młodzieży w interesujące działania dotyczące aktualnych wydarzeń?

enlightenedChcesz prowadzić ciekawe zajęcia w szkole?

 

AKTUALNY NABÓR na rok szkolny 2019/2020 yes ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ  yes

Klimat to temat! - program edukacyjny dotyczący zmiany klimatu i wyzwań globalnych dla wszystkich szkół z całej Polski!

Program Klimat to temat! Perspektywa Kobiet realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej to program podejmujący aktualne zagadnienia związane z bliskimi nam wszystkich zjawiskami i wydarzeniami. Ma na celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej. Program stanowi zaproszenie do rozmowy na temat zmiany klimatu z różnych perspektyw i dla różnych odbiorców: m.in. społeczności szkolnych i lokalnych.

Zagadnienie zmiany klimatu jest również ważne dla władz lokalnych i międzynarodowych. Władze wojewódzkie uwzględniają ten temat w Programach Ochrony Środowiska, ONZ organizuje Szczyty Klimatyczne, z których ostatni odbył się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia. W kalendarzu pojawia się wiele okazji, żeby nawiązywać do ochrony klimatu, to Dzień Ziemi, Dzień bez Śmiecenia czy Światowy Dzień Środowiska. W nadchodzącym I semestrze 2019/2020, jako wydarzenie do promowania i realizacji najważniejszych dziąłań projektowych. proponujemy Tydzień Edukacji Globalnej, którego tegoroczne hasło brzmi: "Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!". Z tej okazji uczniowie i uczennice będą przeprowadzać projekty uczniowskie w formie kampanii, kształtując obywatelskie postawy, kształtując swoje umiejętności organizacyjne i komunikacyjne. Program pomoże szkołom, uczniom i nauczycielom kontaktować się i dzielić pomysłami na realizację oraz relacjami z działań. Wszyscy możemy działać rzecz pozytywnych zmian globalnych!

 

O co chodzi z tym klimatem? 

Być może wydaje Ci się, że zmiana klimatu to temat odległy i Ciebie nie dotyczy? A jednak to jedno z głównych wyzwań, przed którym stoi aktualnie ludzkość, a ludzkość to my!

Zmiana klimatu wpływa na funkcjonowanie społeczeństw i gospodarek na całym świecie, począwszy od wywoływania niebezpiecznych anomalii pogodowych poprzez spadek wysokości plonów aż do intensyfikowania konfliktów międzynarodowych. Czy zauważyliście jak zmieniła się pogoda w naszym kraju? W grudniu jest jeszcze dość ciepło, a w sierpniu na drzewach są już dojrzałe kasztany. Tego roczne upały mogą być przyjemne dla plażowiczów, ale konsekwencje zmiany klimatu stanowią też zagrożenie dla takich sektorów jak: energetyka (uszkodzenia linii przesyłowych w skutek huraganów i intensywnych burz, problemy z dostępnością wody niezbędnej do chłodzenia w systemach energetycznych), rolnictwo (spadek produkcji roślinnej poprzez zmienność opadów oraz częste susze) czy transport (niszczenie infrastruktury drogowej i pojazdów wskutek oddziaływania skrajnych temperatur, wzrost ryzyka wypadków z powodu szybko zmieniających się warunków pogodowych). Dlatego warto przedsięwziąć działania na rzecz organiczania tych konsekwencji, co możesz zrobić biorąc udział w programie Klimat to temat! Perspektywa Kobiet.  Podejmijmy razem wyzwanie, uczmy się, dzielmy wiedzą i doświadczeniem!

Perspektywa Kobiet..?

Zmiana klimatu jako jedno z największych wyzwań dla ludzkości ma zasięg globalny. Jednak konsekwencje nie są rozłożone równomiernie na wszystkich mieszkańców Ziemi; nierówności między mężczyznami i kobietami powodują zwiększenie wskaźnika ubóstwa i bardziej dotkliwe doświadczanie zmiany klimatu przez kobiety. Dzięki wprowadzeniu w Interaktywnym Programie Edukacyjnym perspektywy kobiet w zmianie klimatu, mamy szansę przedstawić w szkołach złożoność konsekwencji zmian klimatu o wymiar społeczny oraz wskazać, jak wiele współzależności występuje tylko w jednym temacie zmiany klimatu (SDG 13). Przy okazji poruszania kwestii równości płci globalnie, chcemy rónież zejść na poziom lokalny. W projekcie zaprezentujemy globalne i lokalne działaczki w obszarze ochrony klimatu i środowiska. Wskażemy uczniom i uczennicom możliwe działania w kierunku ochrony klimatu, jak i możliwości rozwoju zainteresowań, jak i kariery w kierunku zagadnień globalnych. Na tym etapie projektu zwrócimy dodatkową uwagę na sytuację dziewcząt w szkole. Badania wskazują, że stereotypowe podejście ma ogromy wpływ na motywację do nauki – warto rozumieć te mechanizmy i podejmować działania antydyskryminacyjne, włączające, wzmacniające. Zaopatrzymy nauczycieli/ki, w materiały które zapewniają wprowadzenie równości płci w klasie, natomiast pedagogów/żki wyposażymy w scenariusz spotkania z dziewczętami, wzmacniający ich potencjał przywódczy i umiejętność pracy w grupie.

 

Dla kogo program?

Do programu zapraszamy nauczycieli/nauczycielki różnych przedmiotów, bibliotekarzy/bibliotekarki i pedagogów ze szkół podstawowych (klas IV-VIII), gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych z miast poniżej 500 tyś mieszkańców*, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o aktualne informacje na temat zmian klimatu na świecie, w Polsce i w swojej okolicy, oraz którzy chcą wspomóc swoich uczniów/uczennice w prowadzeniu ciekawych projektów młodzieżowych, dających im możliwość rozwijania wielu kompetencji, poszerzania wiedzy i budowania relacji na gruncie szkoły i poza nią. Niech cała Polska pokaże, że warto dbać o klimat!

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do zgłaszania się przynajmniej dwóch nauczycieli/nauczycielek z jednej szkoły.

*ilość materiałów drukowanych w programie jest ograniczona. Przysługuje w pierwszej kolejności szkołom z miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców

Działania:

Szkoły i grupy uczniowskie, które przystąpią do programu, otrzymają komplet materiałów wprowadzający do tematu zmiany klimatu oraz jej konsekwencji (również społecznych) oraz następujących  działań:

           1) Nauczycieli i Nauczycielki zaprosimy do Interaktywnego Programu Edukacyjnego,

2) Uczniów i Uczennice zachęcimy do realizacji Projektu Młodzieżowego, w formie Kampani Informacyjno-Edukacyjnej.

 

Uczestnicy programu otrzymują bezpłatnie:

 1. Zestaw materiałów edukacyjnych:
  • przewodnik po programie, wprowadzający w metodologię i tematykę programu,
  • scenariusze zajęć dla nauczycieli o tematyce zmiany klimatu z perspektywy kobiet
  • materiały edukacyjne, m.in. zestaw trzech prezentacji na spotkania i zajęcia z młodzieżą  (zmiany klimatu, kobiety w zmianie klimatu i działanie w obszarze wyzwań globalnych),
  • materiał pedagogiczny na wzmacniające warsztaty dla dziewcząt „Dlaczego dziewczyny ocalą Planetę?”,
  • materiał dotyczący narzędzi internetowych i aplikacji,
  • przewodnik dla młodzieży na temat prowadzenia debat i kampanii informacyjno-edukacyjnych,
  • planer dla młodzieży, ułatwiający planowanie i realizację projektów młodzieżowych*,
 2. Przestrzeń na Facebooku programowym, dające możliwość dzielenia się swoimi działaniami i kontaktowania z innymi uczestnikami programu.
 3. Przestrzeń dla grup młodzieżowych na Padlecie, gdzie będą mogli dzielić się swoimi działaniami z młodzieżą z całej Polski!
 4. Newsletter programowy (w poniedziałek, co trzy tygodnie) wysyłany na adresy mailowe wszystkich uczestników.
 5. Dyplomy uczestnictwa w programie (po przesłaniu sprawozdania z realizacji działań):
  • dla szkoły
  • dla nauczycieli/nauczycielek
 6. List gratulacyjny dla Dyrekcji szkoły
 7. Możliwość wzięcia udziału w webinarium dla nauczycieli i nauczycielek

* oferta ograniczona

Program Klimat to temat! Perspektywa Kobiet:

 • Daje poczucie osobistego wpływu na możliwość pozytywnych zmian, przynoszących korzyść wszystkim mieszkańcom i mieszkankom świata.
 • Promuje zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności.       
 • Daj przestrzeń i czas na refleksje dotyczących sytuacji i globalnej różnych grup społecznych.
 • Pozwala na rozwijanie umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym życiu, takich jak umiejętność publicznego wystąpienia, planowania działań czy pracy w różnorodnej grupie.
 • Umożliwia włączenie się młodzieży do działań w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.
 • Wprowadza uczestników w kontekst działań ograniczających zmiany klimatu podejmowanych na poziomie globalnym.
 • Wprowadza młodzież w pracę metodą projektu edukacyjnego.

 

Jak długo trwa program?

Projekt trwa od 16 września do 27 listopada 2019 roku

Jak można się zgłosić?

Aby wziąć udział w programie niezbędne jest utworzenie konta w społeczności CEO. Informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie projektu:

https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/aktualnosci/rekrutacja-klimat-to-temat-perspektywa-kobiet-nowa-odslona-projektu

Na wszelkie pytania chętnie odpowie koordynatorka programu, Marta Jackowska-Uwadizu: klimattotemat@ceo.org.pl, tel. 22 825 05 50, wew. 202.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

Marta Jackowska