o Programie

Chcesz być w temacie? Klimat to temat!

enlightenedSzukasz rzetelnych informacji dotyczących zmiany klimatu? 

enlightenedZależy Ci na angażowaniu młodzieży w interesujące działania dotyczące aktualnych wydarzeń?

enlightenedChcesz prowadzić ciekawe zajęcia w szkole?

Klimat to temat! - program edukacyjny dotyczący zmiany klimatu i wyzwań globalnych dla wszystkich szkół z całej Polski!

Program Klimat to temat! realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej to program podejmujący aktualne zagadnienia związane z bliskimi nam wszystkich zjawiskami i wydarzeniami. Ma na celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej. Program stanowi zaproszenie do rozmowy na temat zmiany klimatu z różnych perspektyw i dla różnych odbiorców: m.in. społeczności szkolnych i lokalnych.

Zagadnienie zmiany klimatu jest również ważne dla władz lokalnych i międzynarodowych. Władze wojewódzkie uwzględniają ten temat w Programach Ochrony Środowiska, ONZ organizuje Szczyty Klimatyczne, z których ostatni odbył się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia. W kalendarzu pojawia się wiele okazji, żeby nawiązywać do ochrony klimatu, to Dzień Ziemi, Dzień bez Śmiecenia czy Światowy Dzień Środowiska. Z tej okazji uczniowie i uczennice będą przeprowadzać projekty uczniowskie w formie kampanii i debat, kształtując obywatelskie postawy, kształtując swoje umiejętności organizacyjne i komunikacyjne. A program pomoże szkołom, uczniom i nauczycielom kontaktować się i dzielić pomysłami na realizację  oraz relacjami z działań. Wszyscy możemy działać rzecz pozytywnych zmian globalnych!

O co chodzi z tym klimatem? 

Być może wydaje Ci się, że zmiana klimatu to temat odległy i Ciebie nie dotyczy? A jednak to jedno z głównych wyzwań, przed którym stoi aktualnie ludzkość, a ludzkość to my!

Zmiana klimatu wpływa na funkcjonowanie społeczeństw i gospodarek na całym świecie, począwszy od wywoływania niebezpiecznych anomalii pogodowych poprzez spadek wysokości plonów aż do intensyfikowania konfliktów międzynarodowych. Czy zauważyliście jak zmieniła się pogoda w naszym kraju? W grudniu jest jeszcze dość ciepło, a w sierpniu na drzewach są już dojrzałe kasztany. Tego roczne upały mogą być przyjemne dla plażowiczów, ale konsekwencje zmiany klimatu stanowią też zagrożenie dla takich sektorów jak: energetyka (uszkodzenia linii przesyłowych w skutek huraganów i intensywnych burz, problemy z dostępnością wody niezbędnej do chłodzenia w systemach energetycznych), rolnictwo (spadek produkcji roślinnej poprzez zmienność opadów oraz częste susze) czy transport (niszczenie infrastruktury drogowej i pojazdów wskutek oddziaływania skrajnych temperatur, wzrost ryzyka wypadków z powodu szybko zmieniających się warunków pogodowych). Dlatego warto przedsięwziąć działania na rzecz organiczania tych konsekwencji, co możesz zrobić biorąc udział w programie Klimat to temat!.  Podejmijmy razem wyzwanie, uczmy się, dzielmy wiedzą i doświadczeniem!

Dla kogo program?

Do programu zapraszamy nauczycieli/nauczycielki różnych przedmiotów, bibliotekarzy/bibliotekarki i pedagogów ze szkół podstawowych (klas IV-VIII), gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o aktualne informacje na temat zmian klimatu na świecie, w Polsce i w swojej okolicy, oraz którzy chcą wspomóc swoich uczniów/uczennice w prowadzeniu ciekawych projektów młodzieżowych, dających im możliwość rozwijania wielu kompetencji, poszerzania wiedzy i budowania relacji na gruncie szkoły i poza nią. Niech cała Polska pokaże, że warto dbać o klimat!

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do zgłaszania się przynajmniej dwóch nauczycieli/nauczycielek z jednej szkoły.

Działania:

Szkoły i grupy uczniowskie, które przystąpią do programu, otrzymają do przeprowadzenia scenariusz wprowadzający do tematu zmiany klimatu, a także przewodnik wraz ze scenariuszami pomocniczymi, dzięki czemu będą mogły wybrać jedną z dwóch ścieżek dalszej pracy:

1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej (której odbiorcami mogą być inni uczniowie szkoły, rodzice, sąsiedzi czy szerzej - mieszkańcy danej miejscowości);

2) przeprowadzenie debat dotyczących tematyki klimatycznej (na poziomie szkoły dla rówieśników lub dla szerszej publiczności np. w lokalnej bibliotece).

Istnieje też możliwość łączenie ścieżek. Wybrane ścieżki będą wymienione na dyplomach udziału w projekcie.

Uczestnicy programu otrzymują bezpłatnie:

 1. Zestaw materiałów edukacyjnych:
 • Przewodnik po programie, wprowadzający w metodologię i tematykę projektu,
 • Scenariusze zajęć dla nauczycieli
 • Przewodnik dla młodzieży na temat prowadzenia debat i kampanii informacyjno-edukacyjnych
 1. Przestrzeń na Facebooku programowym, dające możliwość dzielenia się swoimi działaniami i kontaktowania z innymi uczestnikami programu
 2. Newsletter programowy (2 x w miesiącu) wysyłany na adresy mailowe wszystkich uczestników
 3. Dyplomy uczestnictwa w projekcie (po przesłaniu sprawozdania z realizacji działań):
 • dla szkoły
 • dla uczniów/uczennic
 • dla nauczycieli/nauczycielek
 1. Nieobowiązkowe szkolenie dla nauczycieli i nauczyciele. 
 2. Nieobowiązkowe warsztaty dla grup uczniowskich (oferta dla pięciu szkół).

Program Klimat to temat!:

 • Daje poczucie osobistego wpływu na możliwość pozytywnych zmian, przynoszących korzyść wszystkim mieszkańcom i mieszkankom świata.
 • Promuje zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności.       
 • Pozwala na rozwijanie umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym życiu, takich jak umiejętność publicznego wystąpienia, planowania działań czy pracy w różnorodnej grupie.
 • Umożliwia włączenie się młodzieży do działań w ramach odbywających się cyklicznie dni tematycznych: Dnia Ziemi, Dnia bez Śmiecenia, Światowego Dnia Środowiska
 • Wprowadza uczestników w kontekst działań ograniczających zmiany klimatu podejmowanych na poziomie globalnym 

Jak długo trwa program?

Projekt trwa od 05.03 do 30.06. 2019 roku

Jak można się zgłosić?

Aby wziąć udział w programie niezbędne jest utworzenie konta w społeczności CEO. Informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie projektu:

https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/aktualnosci/rekrutacja-do-programu

Na wszelkie pytania chętnie odpowie koordynatorka programu Marta Jackowska-Uwadizu, klimattotemat@ceo.org.pl , tel. 22 825 05 50, wew. 202.

Program jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej.