Prezentacje "Klimat to temat! Perspektywa kobiet"

Zapraszamy do korzystania z prezentacji stworzonych w ramach projektu "Klimat to temat! Perspektywa kobiet". 

(Prezentację można dostosować do swojej grupy. Proszę pobrać prezentację na swój komputer, a następnie przeglądać plik w "widoku konspektu" (WIDOK>widok konspektu), gdyż większość istotnych informacji jest umieszczona w formie notatki.)

Przewodnik dla młodzieży po kampaniach

Jak przeciwdziałać zmianie klimatu? - prezentacja

W grudniu zakończyła się pierwsza edycja  programu Klimat to temat!, który powstał w nawiązaniu do zeszłorocznego Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach i miał za zadanie pokazać możliwości osobistego wpływu na ochronę klimatu. W programie wzięły udział szkoły z całej Polski, które razem z nami chciały zmierzyć się z tematem zmiany klimatu.  Choć to niełatwy temat aż 145 szkół zdecydowało się na przeprowadzenie działań w ramach programu. Szkoły prowadziły scenariusze przedmiotowe poświęcone zmianie klimatu oraz projekty uczniowskie.

Przesyłacie do nas coraz więcej Waszych relacji, a wkrótce w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej będziemy czekać na jeszcze więcej Waszych zdjęć i filmów. Pamiętajcie o przysłaniu nam:

  • zgód na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik do załączonego regulaminu,
  • zgód na wykorzystanie wizerunku podpisanych przez osoby, które występują na materiałach, czyli głównie Waszych uczniów. 

Dokumenty znajdują się w załączeniu.

 

Zapraszamy do wyboru ścieżki programowej w programie "Klimat to temat!"

Scenariusz na zajęcia geografii

Uczniowie i uczennice przy wykorzystaniu mapek Jeziora Aralskiego doskonalą umiejętność określania współrzędnych geograficznych i obliczania rozciągłości południkowej w stopniach i kilometrach. Omawiają globalne i lokalne skutki dla środowiska naturalnego i gospodarki drastycznego zmniejszenia się powierzchni tego zbiornika.    

Scenariusze przedmiotowe o klimacie

Poniżej znajdziecie wiele scenariuszy zajeć, które możecie wykorzystać na rożnych przedmiotach i etapach edukacji.

„Przez miliony lat to natura kształtowała klimat Ziemi. Jednak później coś się zmieniło…”

Scenariusz „Przez miliony lat to natura kształtowała klimat Ziemi. Jednak później coś się zmieniło…”  jest propozycją mającą na celu doskonalenie umiejętności uczniów i uczennic w zakresie kreatywnego tworzenia opowiadania. Będzie ono dotyczyło jednego z istotnych zagadnień edukacji globalnej, jakim jest zmiana klimatu. Lekcję można potraktować jako okazję do powtórzenia zasad tworzenia tej formy wypowiedzi.​

Strony