Droga do globalnego porozumienia na rzecz ochrony klimatu.

Zapraszamy do korzystania z nowego scenariusza na zajęcia wiedzy o społeczeństwie dotyczącego zmiany klimatu.

Jak zmiana klimatu wpływa na sposoby odżywania się organizmów?

Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszem dotyczącem zmiany klimatu na lekcję przyrody. 

Scenariusz na zajęcia religii

Przestawiamy scenariusz na zajęcia religii, którego celem jest przedstawienie środowiska naturalnego jako daru Bożego, który został przekazany ludziom z miłości ku nim. Zajęcia mają ukierunkowywać uczniów i uczennice do odpowiedzialności za zasoby naturalne i klimat, a także ukazywać niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z brakiem dbałości o nie.

Uwaga! Konkurs dla grup uczniowskich z Warszawy!

Scenariusz na zajęcia języka angielskiego

W czasie lekcji młodzież systematyzuje wiedzę na temat skutków zmiany klimatu i sposobów, by się przed nimi uchronić lub je minimalizować. Uczniowie i uczennice ćwiczą wykorzystywanie spójników i wyrażeń w zdaniach podrzędnie złożonych.

Witajcie w programie!

Witajcie w programie Klimat to temat!. Jest na bardzo dużo- aż 145 szkół z całej Polski. Zaczynamy działać. Do pobrania dostępny jest już przewodnik po programie, z którego dowiecie się, co Was czeka.

 

 

Strony