Stwórz klimat do rozmów

... czyli jak debatować o energii i zmianach klimatu.

Scenariusze zajęć pełne energii

Prezentujemy publikcację ze scenariuszami zajęć pomocnymi w realizacji zajęć z zakresu edukacji ekologicznej skupionej wokół odpowiedzialnego gospodarowania energią i zasobami paliw kopalnych.