W grudniu kończymy drugą edycję programu “Weź Oddech w Białymstoku”, którego celem jest podniesienie kompetencji, wypracowanie dobrych nawyków oraz wzrost świadomości ekologicznej młodych mieszkańców Białegostoku, społeczności szkolnej i lokalnej, na temat niskiej emisji i sposobów ochrony czystości powietrza.  W jego ramach uczniowie i uczennice z szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wzięli udział w kursie internetowym nt.

W ramach programu Weź Oddech w Białymstoku  zachęcaliśmy nasze programowe szkoły do nawiązywania współpracy z Instytucjami i Organizacjami spoza szkoły. Nowe sojusze i partnerstwa miały być wsprciem w realizacji projektów młodzieżowych również poza szkołą.

Scenariusz "Niska emisja - globalny problem"

Sceanriusz na biologię pt. "Niska emisja - globalny problem".

Scenariusze ćwiczeń i eksperymentów na temat niskiej emisji

Oddajemy w Wasze ręce 10 scenariuszy eksperymentów i ćwiczeń dotyczących ochrony czystości powietrza i niskiej emisji.