Scenariusze zajęć terenowych

Oddajemy Wam zestaw ćwiczeń plenerowych z pięcioma propozycjami zajęć, które możecie realizować z dziećmi i młodzieżą poza terenem szkoły. 

Szkoła zgodna z naturą

Przekazujemy w Państwa ręce publikację z zestawem scenariuszy zajęć pt. „SZKOŁA ZGODNA Z NATURĄ”. Materiały dotyczą tematów: bioróżnorodności, obszarów chronionych oraz wpływu człowieka na przyrodę. W publikacji prezentujemy takie ujęcie zagadnienia, by ćwiczenia umożliwiały przekazanie wiedzy w skuteczny sposób i angażowały w działania uczniów i uczennice.

Naturalne pole do działania

Przekazujemy w Wasze ręce publikację z zestawem dobrych praktyk, z zakresu realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych w tematy ochrony bioróżnorodności, obszarów chronionych oraz wpływu człowieka na przyrodę. Wszystkie opisane działania dotyczą aktywności podejmowanych w programie Zgodnie z Naturą, realizowanym w ponad 60 szkołach podstawowych oraz gimnazjach w całej Polsce, od grudnia 2014 r. do czerwca 2016 r. Szkoły przez trzy semestry były zaangażowane w realizację programu w swoich lokalnych społecznościach.