Programy archiwalne

Program edukacji globalnej prowadzimy w CEO od ponad 7 lat. Na przestrzeni tego czasu zrealizowaliśmy szereg projektów edukacji globalnej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze materiały edukacyjne powstałe w ramach projektów archiwalnych można znaleźć za pośrednictwem wyszukiwarki materiałów edukacyjnych dostępnej na tej stronie. Krótkie opisy przeprowadzonych działań znajdują się poniżej:

 

Zgodnie z naturą.

Zgodnie z naturą, to projekt edukacji ekologicznej skierowany do szkół podstawowych (klas 4-6) oraz gimnazjalnych, znajdujących się w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, głównie Natura 2000. Projekt promował aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią stereotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych.

Zapraszamy na stronę programu

 

 

Wzór na rozwój

Projekt edukacyjny "Wzór na rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności" kierujemy do nauczycieli i nauczycielek przedmiotów ścisłych. Jak można uczyć fizyki, chemii i biologii w sposób praktyczny, pokazując jednocześnie społeczną wagę wykorzystania wiedzy w życiu codziennym? Poznaj naszą propozycję!

Pomysł na to działanie zrodził się z przekonania, że to, czego młodzież uczy się na zajęciach z przedmiotów ścisłych, ma kluczowe znaczenie dla losów świata i jego rozwoju, gdyż teoria wykładana na lekcjach fizyki, chemii i biologii może mieć praktyczne zastosowanie przy tworzeniu rozwiązań ułatwiających życie mieszkanek i mieszkańców krajów globalnego Południa. 

Uwzględnianie perspektywy globalnej w toku nauki przedmiotów ścisłych to krok w kierunku świata bardziej sprawiedliwego, gdzie ludzie wiedzą, jak wykorzystywać wiedzę, by żyć w godnych warunkach i zapewniać sobie bezpieczeństwo żywnościowe, dostęp do energii, czystej wody w obliczu zmieniającego się klimatu. 

 

Aktywni z natury

Pierwszy projekt CEO związany z tematyką zrównoważonego rozwoju. Zachęcał młodzież do stania się "młodymi ambasadorami skarbów natury". Materiały skierowane do nauczycieli miały na celu wsparcie w kształtowaniu w młodych osobach odpowiedzialnej postawy w stosunku do otaczającego ich świata. Tematycznie projekt obejmował tematykę zrównoważonego rozwoju, zielonego transportu, odpowiedzialnej turystyki i świadomej konsumpcji.

Szkoła pełna energii

Projekt skupiał się na odpowiedzialnym wykorzystaniu zasobów energetycznych. Opracowaliśmy kurs internetowych oraz materiały, które wspierały nauczycieli w realizacji projektów uczniowskich powiązanych tematycznie ze "Szkołą...".

Szkoła pełna zasobów

W tym projekcie nauczyciele poza tematami związanymi z gospodarowaniem energią i wodą mogli mogli prowadzić zajęcia związane z gospodarowaniem obszarami leśnymi oraz metalami, a także zbadać, jak działania człowieka wpływają na zmiany klimatu. Projekt realizowany był w oparciu o wytyczne podstawy programowej. Ujęcie tych zagadnień z uwzględnieniem kontekstu zarówno środowiskowego, jak i gospodarczego oraz społecznego umożliwiało realizację działań szkolnych na większości przedmiotów w gimnazjum. Wsparciem dla nauczycieli były publikacje ze scenariuszami zajęć, karty pracy, kurs internetowy dla nauczycieli oraz warsztaty skierowane do młodzieży.