Programy archiwalne

Program edukacji globalnej prowadzimy w CEO od ponad 7 lat. Na przestrzeni tego czasu zrealizowaliśmy szereg projektów edukacji globalnej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze materiały edukacyjne powstałe w ramach projektów archiwalnych można znaleźć za pośrednictwem wyszukiwarki materiałów edukacyjnych dostępnej na tej stronie. Krótkie opisy przeprowadzonych działań znajdują się poniżej:

Wzór na rozwój

Projekt edukacyjny "Wzór na rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności" kierujemy do nauczycieli i nauczycielek przedmiotów ścisłych. Jak można uczyć fizyki, chemii i biologii w sposób praktyczny, pokazując jednocześnie społeczną wagę wykorzystania wiedzy w życiu codziennym? Poznaj naszą propozycję!

Pomysł na to działanie zrodził się z przekonania, że to, czego młodzież uczy się na zajęciach z przedmiotów ścisłych, ma kluczowe znaczenie dla losów świata i jego rozwoju, gdyż teoria wykładana na lekcjach fizyki, chemii i biologii może mieć praktyczne zastosowanie przy tworzeniu rozwiązań ułatwiających życie mieszkanek i mieszkańców krajów globalnego Południa. 

Uwzględnianie perspektywy globalnej w toku nauki przedmiotów ścisłych to krok w kierunku świata bardziej sprawiedliwego, gdzie ludzie wiedzą, jak wykorzystywać wiedzę, by żyć w godnych warunkach i zapewniać sobie bezpieczeństwo żywnościowe, dostęp do energii, czystej wody w obliczu zmieniającego się klimatu. 

Aktywni z natury

Pierwszy projekt CEO związany z tematyką zrównoważonego rozwoju. Zachęcał młodzież do stania się "młodymi ambasadorami skarbów natury". Materiały skierowane do nauczycieli miały na celu wsparcie w kształtowaniu w młodych osobach odpowiedzialnej postawy w stosunku do otaczającego ich świata. Tematycznie projekt obejmował tematykę zrównoważonego rozwoju, zielonego transportu, odpowiedzialnej turystyki i świadomej konsumpcji.

Szkoła pełna energii

Projekt skupiał się na odpowiedzialnym wykorzystaniu zasobów energetycznych. Opracowaliśmy kurs internetowych oraz materiały, które wspierały nauczycieli w realizacji projektów uczniowskich powiązanych tematycznie ze "Szkołą...".

Szkoła pełna zasobów

W tym projekcie nauczyciele poza tematami związanymi z gospodarowaniem energią i wodą mogli mogli prowadzić zajęcia związane z gospodarowaniem obszarami leśnymi oraz metalami, a także zbadać, jak działania człowieka wpływają na zmiany klimatu. Projekt realizowany był w oparciu o wytyczne podstawy programowej. Ujęcie tych zagadnień z uwzględnieniem kontekstu zarówno środowiskowego, jak i gospodarczego oraz społecznego umożliwiało realizację działań szkolnych na większości przedmiotów w gimnazjum. Wsparciem dla nauczycieli były publikacje ze scenariuszami zajęć, karty pracy, kurs internetowy dla nauczycieli oraz warsztaty skierowane do młodzieży.