Scenariusz na zajęcia języka angielskiego

W czasie lekcji młodzież systematyzuje wiedzę na temat skutków zmiany klimatu i sposobów, by się przed nimi uchronić lub je minimalizować. Uczniowie i uczennice ćwiczą wykorzystywanie spójników i wyrażeń w zdaniach podrzędnie złożonych.

Zmiana klimatu - jak wzrastała temperatura na Ziemi?

W literaturze, rozmowach i dyskusjach na temat zmiany klimatu bardzo często wspomina się o zmianie średniej rocznej temperatury Ziemi. Z corocznych raportów Światowej Organizacji Meteorologicznej wynika, że ostatnie lata były najcieplejszymi w historii Ziemi, ale co to właściwie znaczy?

Wylesianie: myśl globalnie, działaj lokalnie (Deforestation: think global, act local)

Młodzież zapoznaje się z zagadnieniem wycinania lasów na świecie i uzmysławia sobie wpływ wylesiania na stan lokalnego i globalnego środowiska naturalnego. Wprowadzając I okres warunkowy można jasno pokazać te zależności.

Ryby głosu nie mają? zrównoważony połów (Fish have no right of voice? sustainable fisheries)

Uczniowie i uczennice zapoznają się z zagadnieniem nadmiernej eksploatacji siedlisk rybnych na świecie. Uzmysławiają sobie konsekwencje nadmiernego połowu. Dowiadują się, w jaki sposób pojedynczy człowiek może przeciwdziałać temu zjawisku, dokonując świadomych wyborów.

Jak zbudować destylator wody? (How do you build a water still?)

Ćwiczenie ma na celu przybliżenie uczniom i uczennicom tego, w jaki sposób ludzie z globalnego Południa radzą sobie z brakiem dostępu do wody pitnej. Uczniowie i uczennice ćwiczą rozumienie instrukcji i poleceń na przykładzie prostego destylatora wody.

Co wiesz o wodzie? (What do you know about water?)

Ćwiczenie ma na celu zobrazowanie uczniom i uczennicom danych statystycznych dotyczących dostępu do bezpiecznej wody i sanitariatów na świecie. Biorąc udział w zabawie, będą mieli szansę przypomnieć oraz utrwalić sobie wymowę różnego rodzaju liczebników.

Ile kosztuje twoja koszula? (How much does your shirt cost?)

Zajęcia mają na celu przybliżenie przyczyn katastrofy w Rana Plaza w Bangladeszu w kwietniu 2013roku oraz ukazanie reakcji świata na tę katastrofę. Uczniowie i uczennice dowiadują się o warunkach pracy w fabrykach odzieży w Bangladeszu, a jednocześnie ćwiczą tworzenie strony biernej.

Fairtrade - o co chodzi? (Fairtrade - what is it all about?)

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiadują się, czym jest sprawiedliwy handel i system Fairtrade. Ponadto podczas lekcji młodzież doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu zawartego w oglądanym przez nich filmie.

Budownictwo naturalne - mieszkać lepiej? (Natural houses – a better way to live?)

Podczas zajęć uczniowie i uczennice poznają różne rodzaje domów oraz materiałów budowlanych. Stosując czasownik modalny should zrozumieją, czym charakteryzują się domy ekologiczne i naturalne.

Globalny obywatel, globalna obywatelka (Global citizen)

Zajęcia mają na celu stworzenie definicji globalnego obywatelstwa i przybliżenie uczniom i uczennicom wybranych problemów globalnych. Młodzież dowiaduje się również, w jaki sposób może realizować ideę globalnego obywatelstwa w swoim życiu oraz ćwiczy czytanie ze zrozumieniem.