„Przez miliony lat to natura kształtowała klimat Ziemi. Jednak później coś się zmieniło…”

Scenariusz „Przez miliony lat to natura kształtowała klimat Ziemi. Jednak później coś się zmieniło…”  jest propozycją mającą na celu doskonalenie umiejętności uczniów i uczennic w zakresie kreatywnego tworzenia opowiadania. Będzie ono dotyczyło jednego z istotnych zagadnień edukacji globalnej, jakim jest zmiana klimatu. Lekcję można potraktować jako okazję do powtórzenia zasad tworzenia tej formy wypowiedzi.​

Scenariusz "Zmiany klimatu - o co chodzi?"

Scenariusz na biologię, chemię, geografię, fizykę oraz język polski, pt. "Zmiany klimatu - o co chodzi?"

Nowy wspaniały świat czy początek końca?

Często mówi się, że współczesny świat stał się globalną wioską, a za sprawą globalizacji różne jego regiony coraz bardziej się do siebie upodabniają i coraz więcej je ze sobą łączy. Jakie są więc pozytywne i negatywne skutki globalizacji? Podczas zajęć młodzież będzie ćwiczyć tworzenie kontrargumentów oraz utrwali sobie formę rozprawki.

Co straciłby świat, gdyby Brazylia zniknęła z mapy?

Uczniowie i uczennice zapoznają się z fragmentem opowiadania science-fiction o Brazylii i na jego podstawie ćwiczą nazywanie części mowy oraz określają kategorie gramatyczne poszczególnych wyrazów, a także piszą streszczenie i redagują notatkę w formie mapy myśli. Ćwiczenie można wykorzystać na lekcji powtórzeniowej przed egzaminem lub zadać w ramach pracy domowej.

Ludzkość w obliczu zadań

Zajęcia pozwalają na utrwalenie umiejętności pisania listu prywatnego oraz e-maila. Utwór Sławomira Mrożka porusza kwestię poczucia wspólnoty i solidarności, stanowiąc ciekawy punkt wyjścia do rozmowy o odpowiedzialności za środowisko naturalne, w tym za zmiany klimatyczne, obserwowane na całym świecie. Młodzież ma możliwość napisania e-maila do Jacoba Sovoessiego z Beninu, z którym może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami na działania, które chce podejmować, aby ograniczać negatywne skutki zmian klimatu.

Co ma klimat do czekolady?

Dzięki ćwiczeniu młodzież doskonali znajomość pisowni nazw własnych oraz umiejętność stosowania regułi nterpunkcyjnych w zdaniach wielokrotnie złożonych. Dyktando stanowi jednocześnie zachętę do zastanowienia się nad kwestią wpływu zmian klimatu na uprawy kakaowca – jaka przyszłość stoi przed czekoladą?

Rolnictwo w Ugandzie się zmienia

Dzięki ćwiczeniu uczennice i uczniowie powtórzą wiadomości na temat części zdania oraz będą doskonalić umiejętność rozbioru zdań pojedynczych. Odkryją przy okazji ciekawostki na temat współczesnej Ugandy oraz na przykładzie tego kraju dowiedzą się, w jaki sposób i dlaczego zmienia się rolnictwo w krajach globalnego Południa.

Chcemy być fair! Sprawiedliwy handel i świadoma konsumpcja

W trakcie realizacji projektu edukacyjnego młodzież dowie się, czym jest sprawiedliwy handel (fair trade) oraz świadoma konsumpcja. Celem projektu jest przygotowanie lokalnej kampanii edukacyjno- -informacyjnej związanej z zagadnieniami świadomych wyborów konsumenckich i handlu międzynarodowego. Działania mogą polegać m.in. na przeprowadzeniu ankiety i zbadaniu wiedzy lokalnej społeczności (np. szkolnej) na ten temat oraz na zorganizowaniu debaty publicznej bądź kampanii, która będzie promowała odpowiedzialną konsumpcję i/lub ideę sprawiedliwego handlu, dostosowanej do ujawnionego za pomocą ankiety poziomu znajomości zagadnienia. To uczniowie i uczennice – przy Twoim wsparciu – zdecydują, w jaki sposób zrealizować projekt; poniższe wskazówki mogą służyć im za inspirację do działań, a Tobie – do wyeksponowania w nich umiejętności polonistycznych, w tym tworzenia użytkowych form wypowiedzi.

Szkoła zgodna z naturą - zestaw scenariuszy

W publikacji prezentujemy takie ujęcie zagadnienia, by ćwiczenia umożliwiały przekazanie wiedzy w skuteczny sposób i angażowały w działania uczniów i uczennice. Staraliśmy się, by materiały mogły być wykorzystane w szkole podstawowej (drugi etap edukacyjny), na lekcjach przyrody, wf-u i plastyki i w gimnazjum (trzeci etap edukacyjny) na lekcjach biologii oraz podczas zajęć z zakresu edukacji artystycznej. Na końcu publikacji znajdują się propozycje aktywności w terenie, dostosowane do wieku uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz gimnazjów. Zajęcia mogą być realizowane zarówno na wychowaniu fizycznym, godzinie wychowawczej, jak i na spacerze z dziećmi i młodzieżą.