Jak zmiana klimatu wpływa na sposoby odżywania się organizmów?

Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszem dotyczącem zmiany klimatu na lekcję przyrody. 

Fakty i mity dotyczące zmian klimatu

Informacje opracowane przez CEO dla młodzieży na podstawie broszury wydanej przez Ministerstwo Środowiska.

Trawnik różnorodności

Scenariusz zajęć terenowych "Trawnik różnorodności" powstał w programie "Zgodnie z Naturą". Nie ma na naszej planecie miejsca bez życia. Wszędzie przybiera ono fantastyczne kształty. Przedrostek „bio” wskazuje na związek z życiem, żywym organizmem, tak więc bioróżnorodność to po prostu wielorakość form organizmów żywych (roślin, zwierząt i grzybów).

Rolnictwo ekologiczne-zrówoważone czy intensywne

Scenariusz zajęć terenowych "Rolnictwo ekologiczne-zrówoważone czy intensywne" powstał w programie "Zgodnie z Naturą". Proponowane doświadczenie zobrazuje jedną z ważnych kwestii we współczesnym rolnictwie: problem osiągnięcia kompromisu pomiędzy intensyfikacją rolnictwa a fizjologicznymi możliwościami roślin.

O czym szpak śpiewa tak

Scenariusz zajęć terenowych "O czym szpak śpiewa tak." powstał w programie "Zgodnie z Naturą". Szpaki mają fenomenalną pamięć i umiejętność powtarzania zasłyszanych głosów. Tak bardzo są w tym sprawne, że potrafią naśladować ludzi. W szpakach najwspanialsze jest, że zaraz po powrocie do Polski z zimowisk w ich piosenkach słychać ptaki basenu Morza Śródziemnego.

Granice możliwości roślin-życie w cieniu człowieka

Rośliny to podstawa życia na Ziemi. Są niezwykle wytrzymałe i mobilne. Dlatego też nie ma miejsca na naszej planecie, w którym by nie rosła choć jedna maleńka roślina. Również w kraterach wulkanów, na wybrzeżach Antarktydy, w naszych wsiach, miasteczkach i miastach. O tym ostatnim miejscu wspomnieliśmy nie bez przyczyny, bo to nasze bezpośrednie otoczenie jest wyjątkowo trudnym miejscem do życia, nawet dla tak wytrzymałych organizmów, jak rośliny. Postawmy pytanie badawcze: jak zmienione warunki środowiska mogą wpływać na rośliny w mieście?

Wszystkie drogi prowadzą do lasu

Ćwiczenie „Wszystkie drogi prowadzą do lasu” pozwala zgłębić kwestię związku naszego stylu życia z lasami, jego produktami i terenami, na których niegdyś rósł las. W trakcie ćwiczenia młodzież może lepiej zrozumieć te związki, a także swoje miejsce w tym łańcuch zależności. Uświadomienie sobie ich istnienia to pierwszy krok do pozytywnego wpłynięcia na tę sytuację, a w podsumowaniu ćwiczenia grupa zastanawia się nad konkretnymi aktywnościami, które można podjąć w tym kierunku.

Ekologiczny, ekonomiczny, wydajny.

Scenariusz eksperymentu powstał w ramach programu "Weź oddech", z myślą o nauczycielkach i nauczycielach poszukujących materiałów edukacyjnych na temat czystego powietrza.

Czy spaliny samochodowe naprawdę szkodzą?

Scenariusz eksperymentu powstał w ramach programu "Weź oddech", z myślą o nauczycielkach i nauczycielach poszukujących materiałów edukacyjnych na temat czystego powietrza.

Zmiana klimatu - jak wzrastała temperatura na Ziemi?

W literaturze, rozmowach i dyskusjach na temat zmiany klimatu bardzo często wspomina się o zmianie średniej rocznej temperatury Ziemi. Z corocznych raportów Światowej Organizacji Meteorologicznej wynika, że ostatnie lata były najcieplejszymi w historii Ziemi, ale co to właściwie znaczy?

Strony