Woda - źródło życia

Błękitna planeta - takim hasłem często określa się Ziemię. Niebieski kolor mórz i oceanów nie pozostawia wątpliwości - otacza nas woda.

Artykuły o obszarach Natura 2000

Przedstawiamy cykl artykułów dotyczących obszarów Natura 2000. Natura 2000 stanowi skrót pochodzący od pełnej nazwy Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Są to specjalne obszary służące ochronie przyrody, których tworzenie jest od roku 1992 obowiązkowe dla wszystkich krajów przynależących do Unii Europejskiej.

Artykuły oraz plakaty na temat różnorodności biologicznej oraz tematów ściśle z nią związanych

Różnorodność biologiczna bywa nazywana zamiennie bioróżnorodnością. Pod pojęciem tym kryje się całe bogactwo życia na Ziemi, na które składa się świat zwierząt i roślin. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami edukacyjnymi oraz planszami, które wyjaśniają to niesamowite zjawisko.

Karty pracy do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego na temat bioróżnorodności

Poniżej znajdują się karty pracy w trzech wersjach:
- do przeglądania online;
- do druku w formacie A3. Wydruk należy złożyć na pół względem szerokości, po czym ponownie złożyć wzdłuż długości. Powstaje książeczka;
- plansze tematyczne – jako materiał pomocniczy i poglądowy w realizacji projektów uczniowskich.

Powodzenia!

Animacje o bioróżnorodności oraz obszarach Natura 2000

Poniżej prezentujemy dwa materiały multimedialne przedstawiające tematykę ochrony przyrody. Przyjazny sposób przedstawienia zagadnień w filmikach może dodatkowo zainteresować uczniów i uczennice. Miłego oglądania! W filmie "Bioróżnorodność" opowiadamy o tym czym jest bioróżnorodność, opisujemy jak trudno jest oszacować liczbę gatunków zamieszkujących wraz z nami Ziemię. Skłaniamy do refleksji nad tym, dlaczego bioróżnorodność zanika oraz dlaczego troska o nią jest taka ważna.

Szkoła zgodna z naturą - zestaw scenariuszy

W publikacji prezentujemy takie ujęcie zagadnienia, by ćwiczenia umożliwiały przekazanie wiedzy w skuteczny sposób i angażowały w działania uczniów i uczennice. Staraliśmy się, by materiały mogły być wykorzystane w szkole podstawowej (drugi etap edukacyjny), na lekcjach przyrody, wf-u i plastyki i w gimnazjum (trzeci etap edukacyjny) na lekcjach biologii oraz podczas zajęć z zakresu edukacji artystycznej. Na końcu publikacji znajdują się propozycje aktywności w terenie, dostosowane do wieku uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz gimnazjów. Zajęcia mogą być realizowane zarówno na wychowaniu fizycznym, godzinie wychowawczej, jak i na spacerze z dziećmi i młodzieżą.

Gra o zasoby

 

Lekcja za pomocą gry planszowej wprowadza młodzież w tematykę korytarzy ekologicznych oraz konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej. Gra pomoże zrozumieć uczniom i uczennicom współzależności zachodzące w ekosystemach oraz konsekwencje działań podejmowanych przez człowieka. 

Na tropach leśnych zwierząt

Podczas lekcji za pomocą metod aktywizujących (m.in. gry edukacyjnej, pracy w grupach) uczniowie i uczennice poznają pojęcie korytarzy ekologicznych i uczą się rozpoznawać gatunki zwierząt chronionych w Polsce.  

Transformacja energii

Scenariusz zajęć do filmu "Transformacja energii"

Strony