Diamenty, woda, ropa, czyli o konfliktach i ich rozwiązywaniu

Scenariusz prezentuje zagadnienie konfliktów współczesnego świata w perspektywie zasobów naturalnych.

Młodzież dyskutuje o przyczynach konfliktów na świecie i zastanawia się jakie działania mogą prowadzić do ich rozwiązania.

Woda - źródło życia

Błękitna planeta - takim hasłem często określa się Ziemię. Niebieski kolor mórz i oceanów nie pozostawia wątpliwości - otacza nas woda.

Artykuły o obszarach Natura 2000

Przedstawiamy cykl artykułów dotyczących obszarów Natura 2000. Natura 2000 stanowi skrót pochodzący od pełnej nazwy Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Są to specjalne obszary służące ochronie przyrody, których tworzenie jest od roku 1992 obowiązkowe dla wszystkich krajów przynależących do Unii Europejskiej.

Artykuły oraz plakaty na temat różnorodności biologicznej oraz tematów ściśle z nią związanych

Różnorodność biologiczna bywa nazywana zamiennie bioróżnorodnością. Pod pojęciem tym kryje się całe bogactwo życia na Ziemi, na które składa się świat zwierząt i roślin. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami edukacyjnymi oraz planszami, które wyjaśniają to niesamowite zjawisko.

Karty pracy do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego na temat bioróżnorodności

Poniżej znajdują się karty pracy w trzech wersjach:
- do przeglądania online;
- do druku w formacie A3. Wydruk należy złożyć na pół względem szerokości, po czym ponownie złożyć wzdłuż długości. Powstaje książeczka;
- plansze tematyczne – jako materiał pomocniczy i poglądowy w realizacji projektów uczniowskich.

Powodzenia!

Nowoczesny transport

Sneraiusz zajęć do filmu "Nowoczesny transport"

Zatruty ogień

Scenariusz zajęć do filmu "Zatruty ogień"

Poprawić naturę

Scenariusz zajęć do filmu "Poprawić naturę"

Życie wymyka się spod kontroli

Scenariusz zajęć do filmu "Życie wymyka się spod kontroli"

Strony