Program: 
Zgodnie z naturą

Przekazujemy w Wasze ręce publikację z zestawem dobrych praktyk, z zakresu realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych w tematy ochrony bioróżnorodności, obszarów chronionych oraz wpływu człowieka na przyrodę. Wszystkie opisane działania dotyczą aktywności podejmowanych w programie Zgodnie z Naturą, realizowanym w ponad 60 szkołach podstawowych oraz gimnazjach w całej Polsce, od grudnia 2014 r. do czerwca 2016 r. Szkoły przez trzy semestry były zaangażowane w realizację programu w swoich lokalnych społecznościach. Każda grupa wybierała jedną z dziewięciu ścieżek tematycznych, która odpowiadała na ich potrzeby.