Program: 
Zgodnie z naturą

Oddajemy Wam zestaw ćwiczeń plenerowych z pięcioma propozycjami zajęć, które możecie realizować z dziećmi i młodzieżą poza terenem szkoły. 

Materiał prezentowany w publikacji podzielony jest na pięć rozdziałów: 
W POSZUKIWANIU SKARBU. ZABAWA W MOIM REGIONIE, w ramach którego będziecie wspólnie z młodzieżą poszukiwać skarbów w Waszym regionie.
KRAJOBRAZ W MINIATURZE. WSPÓLNIE BUDUJEMY EDUKACYJNY OGRÓD ZABAW, tu opowiemy o możliwościach stworzenia naturalnego placu zabaw.
DWA KÓŁKA I SPÓŁKA, dzięki któremu dowiecie się, jak przeprowadzić zajęcia rowerowe.
IDZIEMY W LAS, w jego ramach zbadacie leśne zasoby Waszej okolicy.
SĄSIEDZI ŚLEDZI, CZYLI CO PISZCZY W SZUWARACH, innymi słowy, jak badać rzeki, jeziora i stawy Waszego regionu.