Program: 
Szkoła pełna energii

... czyli jak debatować o energii i zmianach klimatu. Publikacja skierowana do uczniów i nauczycieli, którzy są zainteresowani tematyką energii lub zmian klimatu i chcą w swojej szkole organizować debaty dotyczące tych tematów. Tekst zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące dwóch omawianych zagadnień, informacje na temat sposobów prowadzenia debat i przykładowe tematy, które można dyskutować w szkole.