Program: 
Aktywni z natury

Publikacja powstała z myślą o uczniach i nauczycielach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Takie tematy jak zmiany klimatyczne, odpowiedzialna konsumpcja czy transport przyjazny ludziom i środowisku wpisują się w wymagania podstawy programowej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Scenariusze te można wykorzystywać na lekcjach geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, historii, fizyki, chemii oraz matematyki i informatyki, a także w ramach regionalnej ścieżki międzyprzedmiotowej czy zajęć pozalekcyjnych. Niektóre ze scenariuszy można zrealizować na jednej 45-minutowej lekcji, inne są rozpisane na 90 minut, czyli dwie godziny lekcyjne, niekoniecznie kolejne. Zachęcamy również do współpracy z nauczycielami innych przedmiotów i łączenia lekcji.

Publikacja zawiera 28 scenariuszy lekcyjnych zebranych w ośmiu rozdziałach. Rozdział pierwszy w całości poświęcony jest kluczowym pojęciom i zagadnieniom związanym ze zrównoważonym rozwojem. Kolejne rozdziały odpowiadają siedmiu obszarom tematycznym programu Aktywni z natury: odpowiedzialny i zdrowy styl życia, świadoma konsumpcja przyjazna ludziom i środowisku, środki transportu przyjazne środowisku, klimat, ograniczanie zużycia wody i energii, odnawialne źródła energii, zapobieganie produkcji odpadów, odzysk i recykling.