Program: 
Szkoła pełna zasobów

Tym razem materiały dotyczą trzech obszarów: gospodarowania zasobami leśnymi i metalami oraz zmian klimatu. Gospodarowanie zasobami leśnymi jest zagadnieniem popularnym i chętnie podejmowanym przez szkoły. Można znaleźć wiele materiałów edukacyjnych na ten temat, przeznaczonych zarówno dla młodzieży, jak i dla nauczycieli. W tej publikacji staramy się zaproponować takie ujęcie zagadnienia, by oferowane ćwiczenia umożliwiały przekazanie wiedzy w bardziej skuteczny sposób i aktywnie angażowały w temat.

Temat gospodarowania metalami, będący częścią naszej nowej oferty edukacyjnej, wzbudził duże zainteresowanie wśród nauczycieli. Staraliśmy się więc, by niniejsza publikacja zawierała materiały do wykorzystania zarówno na przedmiotach ścisłych, jak i humanistycznych.

Zmiany klimatu to temat parasolowy, który poruszany w kontekście wpływu nieracjonalnego gospodarowania zasobami, wiąże pozostałe pojawiające się w publikacji zagadnienia. Warunkiem zrozumienia przez młodzież złożonego zjawiska zmian klimatu jest dobre przygotowanie szkół – zarówno w obszarze nauk przyrodniczych, jak i społecznych. Dlatego w naszych materiałach zaproponowaliśmy ćwiczenia ukierunkowane, po pierwsze – na wyjaśnienie zjawiska w podstawowym zakresie, po drugie – na powiązanie tematu z tym, co jest najbardziej zrozumiałe dla młodych ludzi i najbliższe ich codzienności, czyli działaniami opartymi na analizie własnych zachowań.

Zapraszamy do korzystania z materiałów!