Program: 
Zgodnie z naturą

Przekazujemy w Państwa ręce publikację z zestawem scenariuszy zajęć pt. „SZKOŁA ZGODNA Z NATURĄ”. Materiały dotyczą tematów: bioróżnorodności, obszarów chronionych oraz wpływu człowieka na przyrodę. W publikacji prezentujemy takie ujęcie zagadnienia, by ćwiczenia umożliwiały przekazanie wiedzy w skuteczny sposób i angażowały w działania uczniów i uczennice. Staraliśmy się, by materiały mogły być wykorzystane w szkole podstawowej (drugi etap edukacyjny), na lek-cjach przyrody, wf-u i plastyki i w gimnazjum (trzeci etap edukacyjny) na lekcjach biologii oraz podczas zajęć z zakresu edukacji artystycznej. Na końcu publikacji znajdują się propozycje aktywności w terenie, dostosowane do wieku uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz gimnazjów. Zajęcia mogą być realizowane zarówno na wychowaniu fizycznym, godzinie wychowawczej, jak i na spacerze z dziećmi i młodzieżą.
Nasza publikacja zawiera scenariusze ukierunkowane, PO PIERWSZE – na wyjaśnienie zjawiska różnorodności biologicznej w podstawowym zakresie, PO DRUGIE – na powiązanie tematu z tym, co jest najbardziej zrozumiałe dla młodych ludzi i najbliższe ich codzienności. Dołożyliśmy starań, aby tematyka podjęta w publikacji została dostosowana do potrzeb programowych poszczególnych przedmiotów szkolnych.