Sponsorzy i partnerzy

SPONSORZY:

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

PAFW działa od 2000 roku. W Polsce koncentruje się na inicjatywach edukacyjnych służących przede wszystkim wyrówywaniu szans, a zarazem unowocześnianiu oświaty, a także na wyzwalaniu i umacnianiu aktywności obywatelskiej, zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach.

Wspólnie z CEO od 2000 roku prowadzi program Szkoła Ucząca Się. Jest też ważnym partnerem programów Szkoła z Klasą oraz Nauczyciel/ka I klasa.

www.pafw.pl

 

 
 
Polska Pomoc - Program Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

www.polskapomoc.gov.pl

 

 

Komisja Europejska

Największe i najnowocześniejsze centrum nauki w Polsce. Współpracuje z CEO przy wielu programach, m.in. Szkoła z Klasą. 
 

 

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

www.nfosigw.gov.pl

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 

 

GAZ System

www.gaz-system.pl

 

 

Ministerstwo Eduacji Narodowej

 

www.gov.pl/web/edukacja

 

 
 
Wchodzący Białystok

 

 
 
Habitat
 

 

 

ERASMUS+

erasmusplus.org.pl/

PARTNERZY:

 

 
 
ClockWork

 

 

 

Collegium Civitas

www.civitas.edu.pl/pl/