Zgodnie z naturą - o programie

Zgodnie z naturą, to projekt edukacji ekologicznej skierowany do szkół podstawowych (klas 4-6) oraz gimnazjalnych, znajdujących się w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, głównie Natura 2000. Projekt promował aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią stereotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych.

Zapraszamy na stronę programu.